อีกหนึ่งความมั่นใจ ริชชี่ เฮ้าส์ ได้รับการรับรองระบบบริหาร ISO 9001 : 2008 | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

อีกหนึ่งความมั่นใจ ริชชี่ เฮ้าส์ ได้รับการรับรองระบบบริหาร ISO 9001 : 2008

อีกหนึ่งความมั่นใจ ริชชี่ เฮ้าส์ ได้รับการรับรองระบบบริหาร ISO 9001 : 2008

ริชชี่ เฮ้าส์ พัฒนามาตรฐานการให้บริการออกแบบและปลูกสร้างบ้านแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล เพื่อรับรองการเปิดตลาดการค้าเสรีไทยกับต่างประเทศ โดยริชชี่ เฮ้าส์ผ่านการตรวจสอบประเมินและพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ภายใต้เงื่อนไขดำเนินงานของระบบบริหาร โดยมีผลรับรองวันที่ 19 สิงหาคม 2557

error: Content is protected !!