สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 1

คุณพิชิต อรุณพัลลภ ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2017” ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างพลังเครือข่ายสมาคมการค้า นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

error: Content is protected !!