สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี 1
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี 2

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จัดทำโครงการทวิภาคีอาชีวศึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วยดีตลอดมา และในปีนี้คุณพิชิต อรุณพัลลภ ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้กล่าวปฐมนิเทศแก่นักศึกษาทวิภาคีรุ่นที่ 5 ให้มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจในการฝึกฝนปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา

error: Content is protected !!