วิศวกรประจำหน่วยงานจัด Morning Brief ทีมงานทุกเช้า | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

วิศวกรประจำหน่วยงานจัด Morning Brief ทีมงานทุกเช้า

วิศวกรประจำหน่วยงานจัด Morning Brief ทีมงานทุกเช้า

ริชชี่ เฮ้าส์ ยกระดับพัฒนาและให้ความสำคัญกับทีมช่างฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของบริษัท ฯ โดยวิศวกรประจำหน่วยงานจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการสร้างบ้าน ข้อควรระวังต่าง ๆ และความเอาใจใส่ในการทำงานของแต่ละวันของทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

error: Content is protected !!