ริชชี่ เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาทีมงาน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาทีมงาน

ริชชี่ เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาทีมงาน 1

ริชชี่ เฮ้าส์ จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การบริหารเวลาให้ได้งานและความสุข” มุ่งเน้นการวางแผนจัดการเวลาให้ได้งานที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกที่สอดแทรกข้อคิดในเรื่องวิธีการบริหารเวลาที่ดี พร้อมทั้งช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีของทีมงานอีกด้วย การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากประสบการณ์ ดร.สุกิจ บำรุง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!