ริชชี่ เฮ้าส์ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ริชชี่ เฮ้าส์ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 1

ริชชี่ เฮ้าส์ หนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สนับสนุนเงินบริจาค และส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง HBA Bowling Charity 2012 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ และถือโอกาสนี้พบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!