ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 1

คุณพิชิต อรุณพัลลภ ในฐานะตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศล HBA Bowling Charity 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ทางสมาคมฯจะมอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนโรงเรียนบ้านอ่างหิน จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคม ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มาร่วมในงาน ณ เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา

error: Content is protected !!