ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมกันพัฒนาทีมงาน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมกันพัฒนาทีมงาน

ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมกันพัฒนาทีมงาน 1

ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดอบรม Walk Rally ในหลักสูตร “เสริมสร้างพลังทีม” โดยเล็งเห็นว่าการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องเริ่มจากความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน การอบรมครั้งนี้ยังช่วยกระชับสัมพันธภาพและความเข้าใจระหว่างเพื่อนร่วมงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ด้านการสร้างทีมงาน อาจารย์เชาวรัตน์ เจริญนุอุปละ เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!