ริชชี่ เฮ้าส์ รับประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ รับประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ริชชี่ เฮ้าส์ รับประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณพิชิต อรุณพัลลภ ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างสมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน และกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุสำหรับสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงาน และไม่ทำลายธรรมชาติ และการลดปริมาณขยะและฝุ่นละอองระบบการก่อสร้าง โดย ริชชี่ เฮ้าส์ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในความร่วมมือดังกล่าวนี้ด้วย ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!