ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นเสริมสร้างพลังทีม | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นเสริมสร้างพลังทีม

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นเสริมสร้างพลังทีม

ริชชี่ เฮ้าส์ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังทีมงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดอบรมพนักงานในหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการเพื่อความสำเร็จ” โดยมีเทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุก ๆ และได้แง่คิดดี ๆ จากวิทยากรมากประสบการณ์อาจารย์เชาวรัตน์ เจริญนุอุปละ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

error: Content is protected !!