ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 1

ริชชี่ เฮ้าส์ นำทีมงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “ การประสานความร่วมมือในการทำงานเพื่อความสำเร็จ “ มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลของงานที่มีคุณภาพ การอบรมครั้งนี้ได้รับสาระความรู้และข้อคิดมากมาย พร้อมเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากสถาบัน Hill Trianing and Development เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!