ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน

ล่าสุดจัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “Positive Thinking and Organization Awareness” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และเรียนรู้วิธีการจัดการความคิดและอารมณ์ของตนเองเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!