ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

ริชชี่ เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดอบรมพนักงานอีกครั้งหนึ่งใน เรื่อง “อุปนิสัยที่ดีสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จ” โดยเน้นย้ำในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย การทำงานและทำให้สำเร็จ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรชาติ กิ่มมณี ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!