ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานคุณภาพ | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานคุณภาพ

ริชชี่ เฮ้าส์ มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานคุณภาพ 1

ริชชี่ เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การเปิดใจ… สร้างหัวใจของความสำเร็จ” ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งหวังให้พนักงานเปิดใจมองตัวเราก่อนมองผู้อื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในจุดเด่นและปรับปรุงในข้อบกพร่องของตัวเอง อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา อ.อารีย์ ลิลา เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!