ริชชี่ เฮ้าส์ พัฒนาการสื่อสารให้กับทีมงาน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ พัฒนาการสื่อสารให้กับทีมงาน

ริชชี่ เฮ้าส์ พัฒนาการสื่อสารให้กับทีมงาน 1

ริชชี่ เฮ้าส์ จัดอบรมสัมมนาให้กับพนักงานโดยให้ความสำคัญในเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมและผลักดันให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมสาระความรู้มากมาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร อ.ภูว์สมิง ดวงเกิด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!