ริชชี่ เฮ้าส์ ปันน้ำใจช่วยคนตาบอด | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ ปันน้ำใจช่วยคนตาบอด

ริชชี่ เฮ้าส์ ปันน้ำใจช่วยคนตาบอด

ริชชี่ เฮ้าส์ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานที่มีจิตสาธารณะช่วยกันเก็บรักษากระดาษที่ใช้แล้ว และหนังสือนิตยสารสภาพดี เพื่อมอบให้กับ“โครงการกระดาษหน้าที่ 3” โดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมมูลนิธิ ฯ และส่งมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!