ริชชี่ เฮ้าส์ บริจาคสิ่งของให้ผู้ที่ขาดแคลน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่ เฮ้าส์ บริจาคสิ่งของให้ผู้ที่ขาดแคลน

ริชชี่ เฮ้าส์ บริจาคสิ่งของให้ผู้ที่ขาดแคลน

ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมกับมูลนิธิกระจกเงา โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานที่มีจิตสาธารณะช่วยกันรวบรวมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำไปคัดแยกประเภทให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ก่อนจะส่งมอบถึงผู้ที่ขาดแคลนต่อไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!