ริชชี่เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาทีมงาน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาทีมงาน

ริชชี่เฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาทีมงาน

ริชชี่ เฮ้าส์ พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องจากการจัดอบรมพนักงานด้วยหลักสูตร NPL ไปถึงหลักสูตรล่าสุด Design Your Life, A Waken Your Power Within โดยให้เริ่มต้นจากการใช้จินตนาการ และการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตเพื่อให้บรรลุไปถึงเป้าหมาย การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.รงค์ จิรายุทัต และ ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข ผู้เชี่ยวชาญด้าน NPL อันดับ 1 ของเมืองไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!