ริชชี่เฮ้าส์ พัฒนา EQ พนักงาน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่เฮ้าส์ พัฒนา EQ พนักงาน

ริชชี่เฮ้าส์ พัฒนา EQ พนักงาน

ริชชี่ เฮ้าส์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับหัวหน้างานอีกครั้ง ในหัวข้อ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์” ซึ่งทางผู้บริหารริชชี่เฮ้าส์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา EQ ของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางปัญญา (IQ) เนื่องจากเล็งเห็นว่า EQ นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันการทำงานร่วมกันให้บรรลุผลยิ่งขึ้น การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้อย่างมากมายที่สามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้จริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะมาอย่างยาวนาน อ.อารีย์ ลิลา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!