ริชชี่เฮ้าส์ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุกิจที่ดี | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ริชชี่เฮ้าส์ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุกิจที่ดี

ริชชี่เฮ้าส์ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุกิจที่ดี

พันธมิตรทางธุรกิจของริชชี่เฮ้าส์ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับผู้บริหารบริษัทฯ โดยมีคุณพิชิต อรุณพัลลภ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และในโอกาสนี้ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ได้กล่าวคำขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมกันทำงานด้วยดีเสมอมา และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ริชชี่ เฮ้าส์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพส่งมอบแก่ลูกค้า

error: Content is protected !!