ผู้บริหารตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง  | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ผู้บริหารตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 

ผู้บริหารตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง  1

ผู้บริหารริชชี่เฮ้าส์พร้อมทีมควบคุมคุณภาพงานเข้าตรวจงานก่อสร้างหน่วยงานต่าง ๆ ของริชชี่เฮ้าส์อีกครั้ง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมาตรฐานตามแบบประเมินผลงานในแต่ละขั้นตอน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังที่สร้างโดยริชชี่เฮ้าส์จะได้คุณภาพที่ดี ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและได้มาตรฐานเดียวกัน สมดั่งคำกล่าวที่ว่า “สร้างบ้านหลังใหญ่ วางใจริชชี่เฮ้าส์”

error: Content is protected !!