บ้านดี…ดีอย่างไร (ตอน 2) | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
Knowledge

บ้านดี…ดีอย่างไร (ตอน 2)

บ้านดี…ดีอย่างไร (ตอน 2) 1

บุคลิกบ้าน (Character)
บ้านที่มีบุคลิกจะดึงดูดความน่าสนใจ และสะท้อนความพึงพอใจให้ทุกคนที่ได้เห็นหรือสัมผัส ในขณะเดียวกันยังสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของผู้ครอบครองว่ามีความเป็นตัวตนเช่นใด ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวของการสร้างบุคลิกให้กับตัวบ้านเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะต้องการให้ดูหนักแน่นน่าเกรงขามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก อ่อนน้อมถ่อมตนแบบกลมกลืนธรรมชาติแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก เพรียวบางทันสมัยหรืออนุรักษ์นิยมด้วยรายละเอียดตกแต่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความหลงใหลหรือความชื่นชอบของผู้ครอบครองเป็นสำคัญ แต่อย่างน้อยบ้านที่มีบุคลิกย่อมสร้างความแตกต่างได้อย่างโดดเด่นจากบ้านธรรมดาทั่ว ๆ ไป ปัจจัยขั้นต้นที่ควรพิจารณาดังนี้

รูปร่างบ้าน ( Discovering  the  shapes )
นับเป็นพื้นฐานของการสร้างบุคลิกบ้าน ไม่ว่าจะทำรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่คุ้นตาหรือรูปทรงอิสระอ่อนช้อย ทั้งนี้ในการสร้างรูปทรงประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือ การจัดวางผังห้อง จำนวนชั้นหรือความสูง  และรูปทรงของหลังคา การจัดวางตำแหน่งห้องก่อให้เกิดมิติและรูปทรงของอาคารขึ้น และในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างรูปทรงเสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบอาคาร เช่น เฉลียง ระเบียงหรือแนวร่นของผนังที่ทำให้เกิดเป็นจุดสนใจรอบ ๆ อาคารขึ้นได้ ในขณะเดียวกันรูปทรงหลังคาจะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมและภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้น ๆ หลังคาทรงแหลมสูงสามารถดึงจุดสนใจได้ดีที่สามารถระบายหิมะลงจากหลังคาได้เร็ว ในขณะที่หลังคาทรงจั่วหรือปั้นหยาจะระบายน้ำฝนได้ดีกว่าและให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและดูมั่นคงแก่บ้านนั้น ๆ ส่วนหลังคาทรงแบนราบแสดงถึงความเป็นตัวตนง่าย ๆ สบาย ๆ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

รูปแบบของช่องเปิด  ( The  style  of  openings )
ช่องเปิดไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูทำหน้าที่นำแสงสว่างเข้าสู่ตัวบ้านและเป็นช่องให้อากาศถ่ายเทระหว่างภายในและภายนอก ขนาด รูปแบบ และจังหวะของการวางช่องเปิดมีผลอย่างมากต่อรูปร่างหน้าตาเมื่อดูภาพรวมจากภายนอก และจะต้องสัมพันธ์กับรูปแบบของบ้านในแต่ละแบบ (Style) การกำหนดขนาดและจัดวางในจังหวะที่ผิดจะลดคุณค่าของบ้านนั้นลงได้

ส่วนตกแต่งภายนอกอาคาร  ( Exterior  Detail )
การตกแต่งที่สร้างมิติ ส่วนเว้า ส่วนยื่น รูปทรงภายนอกอาคาร เช่น การตกแต่งเสาลอยบริเวณเฉลียงทางเข้าหน้าบ้านเพื่อเน้นความโอ่อ่าเชื้อเชิญ การเสริมความหนาผนังบริเวณขอบหน้าต่าง – ประตู เพื่อสร้างมิติความอบอุ่นปลอดภัย การทำระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุม (Portico) เฉลียงมีหลังคาปกคลุม  (Porch) หรือระเบียงที่ยื่นจากผนัง (Balcony) ระแนงไม้โปร่งบนแท่งเสาหินเหนือเฉลียงหลังบ้านตลอดจนการออกแบบให้มีหน้าต่างที่ยื่นออกจากหลังคา (Dormer) เหล่านี้ล้วนสร้างความแตกต่าง และเป็นจุดสนใจที่มีผลต่อบุคลิกบ้านได้อย่างเด่นชัด

error: Content is protected !!