นายกสมาคม ฯ ร่วมเสวนาวิชาการ | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

นายกสมาคม ฯ ร่วมเสวนาวิชาการ

นายกสมาคม ฯ ร่วมเสวนาวิชาการ

คุณพิชิต อรุณพัลลภ ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “12 ปี ธุรกิจรับสร้างบ้านกับความท้าทายในยุคดิจิตอล” และเปิดวิสัยทัศน์ของธุรกิจรับสร้างบ้านให้สามารถยืนหยัดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายไผท ผดุงถิ่น ที่ปรึกษาสมาคม Thailand Tech Startup เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

error: Content is protected !!