ทีมงาน ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมอบรมการสร้างคุณค่าตนเองและองค์กร | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ทีมงาน ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมอบรมการสร้างคุณค่าตนเองและองค์กร

ทีมงาน ริชชี่ เฮ้าส์ ร่วมอบรมการสร้างคุณค่าตนเองและองค์กร

ทีมงาน ริชชี่ เฮ้าส์ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การสร้างคุณค่าตนเองและองค์กร” ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมีคุณพิชิต อรุณพัลลภ กล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมรู้จักตัวตน เข้าใจเพื่อนร่วมงานและนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองและองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร วิทยากรที่มากด้วยความสามารถเป็นผู้บรรยายการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิ เอม เมอรัลด์ กรุงเทพฯ

error: Content is protected !!