ทีมงานริชชี่เฮ้าส์ทำงานพร้อมความสุข | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

ทีมงานริชชี่เฮ้าส์ทำงานพร้อมความสุข

ทีมงานริชชี่เฮ้าส์ทำงานพร้อมความสุข 1

ผู้บริหาร ริชชี่ เฮ้าส์ เล็งเห็นถึงการทำงานที่ดีต้องเริ่มต้นจากการทำอย่างมีความสุข จึงจัดอบรมพนักงานโดยให้นำธรรมะมาปรับใช้กับการทำงานในหัวข้อ “ธรรมะคั่นกลางระหว่างการงานและความสุข” เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข เพื่อประสิทธิภาพของงานที่ดี พร้อมกับทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนธรรมะในครั้งนี้โดยพระอาจารย์มหาวีรพล วีรญาโณ จากวัดยานนาวา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!