คุณพิชิต เปิดการจัดอบรม ISO ให้กับสมาชิกสมาคม ฯ | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

คุณพิชิต เปิดการจัดอบรม ISO ให้กับสมาชิกสมาคม ฯ

คุณพิชิต เปิดการจัดอบรม ISO ให้กับสมาชิกสมาคม ฯ

คุณพิชิต อรุณพัลลภ ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ ISO 9001 : 2015 ( Quality Management System) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และได้เชิญสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และเป็นการยกระดับการทำงานของสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ณ โรงแรมพาลาสโซ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!