คุณพิชิต ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนานักศึกษาทวิภาคี | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
News

คุณพิชิต ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนานักศึกษาทวิภาคี

คุณพิชิต ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนานักศึกษาทวิภาคี 1

คุณพิชิต อรุณพัลลภ ผู้บริหารริชชี่ เฮ้าส์ ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ สภาพการทำงานจริง โดยมีสถานศึกษาร่วมโครงการ 3 แห่ง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา

error: Content is protected !!