การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้าน | Richie Houses รับสร้างบ้านหรู
Knowledge

การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้าน

การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้าน

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้ทางบริษัทริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด ได้มีบทความดี ๆ เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมาฝากกันอีกแล้วครับ

โดยทั่วไปท่านที่เคยเห็นการปลูกสร้างอาคารหรือที่พักอาศัยมาก่อน จะสังเกตเห็นขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของการก่อสร้างบ้าน เริ่มต้นจากการตั้งเสาเข็ม หากแต่ในความจริงแล้ว ก่อนทำการก่อสร้างมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมพื้นที่เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วยครับ

เริ่มต้นกันเลยนะครับ สิ่งแรกในการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้านคือ ในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างนั้น ต้องได้รับการกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่องานก่อสร้างออกก่อน ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ พุ่มไม้ หรือแม้แต้วัชพืช รวมไปจนถึงวัตถุต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่องานก่อสร้างด้วยครับ จากนั้นจึงทำการปรับหน้าดิน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขุดดินเพื่อให้ได้แนวระดับและขนาดตามแบบที่ได้คำนวณไว้ ในขั้นตอนนี้ควรระมัดระวังอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือส่งผลน้อยที่สุดต่อพื้นที่บริเวณรอบนอกเขตก่อสร้างของท่าน เมื่อทำการขุดดินเสร็จเรียบร้อยและตรวจเช็คแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบจึงทำการถมดิน โดยดินที่นำมาใช้นั้นต้องเป็นดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างด้วย ซึ่งจะทราบได้จากการให้วิศวกรที่ชำนาญการทำการสำรวจชั้นดินในบริเวณนั้นก่อน

ต่อมาเพื่อให้เกิดความสะดวกในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง จึงมีขั้นตอนการเตรียมหน่วยงานก่อสร้าง ด้วยการทำผังบริเวณ (Lay out) สถานที่ก่อสร้าง กำหนดตำแหน่งที่ทำการชั่วคราวของวิศวกร ที่จอดรถ สโตร์ บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ รางระบายน้ำและรั่วชั่วคราว ไปจนถึงที่ทิ้งขยะ อีกทั้งต้องมีการกำหนดเส้นทางในการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงทำเรื่องขออนุญาตขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราวด้วยครับ

นี่เป็นเพียงขั้นตอนคร่าว ๆ ที่ผมเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ทุกท่านรู้ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อนการก่อสร้างแบบง่าย ๆ เพราะความเป็นจริงในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสถานที่ทำงานก่อสร้างนั่นเองครับ

error: Content is protected !!