คุณ พิชิต อรุณพัลลภ

การศึกษา :
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Western Illinois University , USA
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์การทำงาน :
  • บมจ. แลนด์ & เฮ้าส์
  • บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
  • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ติดต่อ E-mail : pichit_a@richiehouses.com
 
Copyrights 2524 Richie Houses Co., Ltd. l sitemap