บ้านดี...ดีอย่างไร (ตอน 2) โดย คุณ พิชิต  อรุณพัลลภ
 
บุคลิกบ้าน (Character)

บ้านที่มีบุคลิกจะดึงดูดความน่าสนใจ  และสะท้อนความพึงพอใจให้ทุกคนที่ได้เห็นหรือสัมผัส  ในขณะเดียวกันยังสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของผู้ครอบครองว่ามีความเป็นตัวตนเช่นใด  ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวของการสร้างบุคลิกให้กับตัวบ้านเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะต้องการให้ดูหนักแน่นน่าเกรงขามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก อ่อนน้อมถ่อมตนแบบกลมกลืนธรรมชาติแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก เพรียวบางทันสมัยหรืออนุรักษ์นิยมด้วยรายละเอียดตกแต่ง    ซึ่งขึ้นอยู่กับความหลงใหลหรือความชื่นชอบของผู้ครอบครองเป็นสำคัญ  แต่อย่างน้อยบ้านที่มีบุคลิกย่อมสร้างความแตกต่างได้อย่างโดดเด่นจากบ้านธรรมดาทั่ว ๆ ไป  ปัจจัยขั้นต้นที่ควรพิจารณาดังนี้

          รูปร่างบ้าน ( Discovering  the  shapes )  นับเป็นพื้นฐานของการสร้างบุคลิกบ้าน  ไม่ว่าจะทำรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่คุ้นตาหรือรูปทรงอิสระอ่อนช้อย  ทั้งนี้ในการสร้างรูปทรงประกอบด้วยปัจจัย  3  อย่าง  คือ  การจัดวางผังห้อง  จำนวนชั้นหรือความสูง  และรูปทรงของหลังคา   การจัดวางตำแหน่งห้องก่อให้เกิดมิติและรูปทรงของอาคารขึ้น และในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างรูปทรงเสริมเล็ก ๆ  น้อย ๆ รอบอาคาร  เช่น  เฉลียง  ระเบียงหรือแนวร่นของผนังที่ทำให้เกิดเป็นจุดสนใจรอบ ๆ อาคารขึ้นได้  ในขณะเดียวกันรูปทรงหลังคาจะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมและภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้น ๆ    หลังคาทรงแหลมสูงสามารถดึงจุดสนใจได้ดีที่สามารถระบายหิมะลงจากหลังคาได้เร็ว   ในขณะที่หลังคาทรงจั่วหรือปั้นหยาจะระบายน้ำฝนได้ดีกว่าและให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและดูมั่นคงแก่บ้านนั้น ๆ  ส่วนหลังคาทรงแบนราบแสดงถึงความเป็นตัวตนง่าย ๆ สบาย ๆ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

          รูปแบบของช่องเปิด  ( The  style  of  openings ) ช่องเปิดไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูทำหน้าที่นำแสงสว่างเข้าสู่ตัวบ้านและเป็นช่องให้อากาศถ่ายเทระหว่างภายในและภายนอก  ขนาด  รูปแบบ    และจังหวะของการวางช่องเปิดมีผลอย่างมากต่อรูปร่างหน้าตาเมื่อดูภาพรวมจากภายนอก  และจะต้องสัมพันธ์กับรูปแบบของบ้านในแต่ละแบบ    (Style)  การกำหนดขนาดและจัดวางในจังหวะที่ผิดจะลดคุณค่าของบ้านนั้นลงได้

          ส่วนตกแต่งภายนอกอาคาร  ( Exterior  Detail ) การตกแต่งที่สร้างมิติ  ส่วนเว้า  ส่วนยื่น  รูปทรงภายนอกอาคาร  เช่น     การตกแต่งเสาลอยบริเวณเฉลียงทางเข้าหน้าบ้านเพื่อเน้นความโอ่อ่าเชื้อเชิญ  การเสริมความหนาผนังบริเวณขอบหน้าต่าง – ประตู  เพื่อสร้างมิติความอบอุ่นปลอดภัย   การทำระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุม  (Portico)  เฉลียงมีหลังคาปกคลุม  (Porch)  หรือระเบียงที่ยื่นจากผนัง  (Balcony)  ระแนงไม้โปร่งบนแท่งเสาหินเหนือเฉลียงหลังบ้านตลอดจนการออกแบบให้มีหน้าต่างที่ยื่นออกจากหลังคา  (Dormer) เหล่านี้ล้วนสร้างความแตกต่าง  และเป็นจุดสนใจที่มีผลต่อบุคลิกบ้านได้อย่างเด่นชัด« BACK
 
Copyrights 2524 Richie Houses Co., Ltd. l sitemap